Kan uw werkgever uw ouderschapsverlof uitstellen?

Indien u deel uitmaakt van de privésector of van een lokaal of provinciaal bestuur

Uw werkgever kan, binnen de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, het begin van het ouderschapsverlof uitstellen omwille van de goede werking van de dienst. Toch zal het ouderschapsverlof ingaan ten laatste 6 maanden na de datum waarop de werkgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht op uitstel.

Indien u deel uitmaakt van de openbare sector, het onderwijs of het personeel van een autonoom overheidsbedrijf

Informeer u bij uw personeelsdienst om te weten of de overheid waarvan u afhangt de toelating heeft om de ingangsdatum van uw ouderschapsverlof uit te stellen.