Vous-êtes ici

De betalingen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet worden op 5 november uitgevoerd omdat 1 november een vakantiedag is. De uitkering zal dus op 6 of 7 november op de rekening van de betrokkenen staan.  

Top